העמותה להכרה ולזכויות הדור השני לקורבנות השואה (ע"ר)

עמותה רשומה מס' 580667756

שליחות רבת חשיבות, חוצת זמן ודורות שאנו בני ובנות הדור השני נחתור לחוללות צדק היסטורי להכרה ולמיצוי זכויות אשר הופקר ונמנע מאיתנו
The Association for the Recognition and Rights of the Second Generation for Holocaust Victims

אודות העמותה image
‏רקע כללי
העמותה להכרה ולזכויות הדור השני לקורבנות השואה, היא פרי יזמתם של קבוצת בני ובנות הדור השני - לצאת למאבק משפטי רחב יריעה להשגת הכרה וזכויות לבני ובנות הדור השני לקורבנות השואה.
העמותה קיבלה רשמית את אישורה ממשרד המשפטים ב-26.8.18 ומדצמבר 2018 אנו מתנהלים בתהליך שקול, מדורג ומובנה במטרה ראשית לאסוף כמה שיותר חברים וחברות למאבקנו הצודק וההיסטורי.
תקנון העמותה הינו התקנון המצוי על פי חוק העמותות תש"ם-1980.

הצוות המייסד של העמותה עובד ללא לאות ופועל בהתנדבות מלאה, אך לצורך הנעת תהליך המאבק, הארת "הזרקורים" והעמקת העיסוק בתביעותינו,
נדרש שיצטרפו אלינו רשמית "עם רב" של בני ובנות הדור השני על מנת שנהווה כוח משמעותי ונוציא בדרכנו המאוד ייחודית ויצירתית את תכניתנו אל הפועל,לרבות גיוסם של אנשי מקצוע ייעודיים ובעלי ניסיון בתחומם (משפט, רפואה, רווחה, חשבונאות וכיו"צ) והכנת רבדי המאבק רחב היריעה מול כל הגופים הנדרשים בארץ ובעולם; כל זאת, על-מנת להשיג את מטרותינו:
 הכרה בדור השני ובזכויותיו, הכספיות, הרפואיות, הסוציאליות, הטיפוליות והחברתיות. 

דמי חבר בעמותה
כחלק חשוב להנעת התכנית לקראת ביסוסן של התביעות המשפטיות הנדרשות ואיגום יתר הרעיונות והאסטרטגיה לפעולה, נדרש מימון משמעותי.
הצטרפות כחברות בעמותה, מותנית בביצוע תשלום דמי חבר לשנה*.
*הועד המנהל בעמותה החליט באספה הכללית שהתקיימה ב-31 לאוגוסט 2020 ולאור מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי בעקבותיה, כי דמי החבר על פי סעיף 2(ג) לתקנון המצוי בשלב זה,  יופחתו החל מה31 לאוגוסט 2020 ועד לאוגוסט 2021 ו/או עד להחלטה אחרת של האספה הכללית בעמותה; בהתאם לכך, הוחלט כי דמי החבר המופחתים יעמדו על סך של: מאה וחמישים ש"ח (150 ש"ח) לשנה.

את תשלום דמי החבר ניתן לשלם באמצעות האופנים הבאים:

באמצעות כרטיס אשראי באתר

באמצעות העברה בנקאית לפקודת:
העמותה להכרה ולזכויות הדור השני לקורבנות השואה (ע"ר) מס' 580667756
בנק לאומי (10)
סניף איינשטיין ת"א (833)
מס' ח-ן: 637364/06

דמי החבר ישמשו אותנו במאבקנו הכולל והנרחב להשגת מטרותיה של העמותה. ייעודם של דמי החבר מוכוון כאמור לצורך:
  • שכירת כוח אדם מקצועי בתחום המשפט והרפואה על מנת שיבסס תשתית עובדתית להגשת תביעות כנגד ממשלות הנושאות באחריות למעשי עמם ומנהיגיהם בעבר ושהשלכותיהם מאריכות ימים ולא היוו אלמנטים בעלי משמעות בשיקולים שנערכו החל משנות ה-50'. 
  • המדובר על נזקים מתמשכים שעברו בדרכים מגוונות אל הדור השני לקורבנות השואה במידות שונות ובעוצמות שונות. 
  • המדובר על אספקטים ביופסיכוסוציאליים, ששללו מהדור השני תנאי חיים נורמליים בהשוואה לאורח חיים תקין של בני אדם. 
כאמור, החברות בעמותה בכפוף לתשלום דמי החבר בה וזו מקנה זכות הצבעה ( קול אחד) באסיפה הכללית, אפשרות להיבחר למוסדות העמותה וסוגיות אחרות כפי שיקבעו מעת לעת ע"י הוועד המנהל.

לאחר סיום הליך ההצטרפות הראשוני, רק חברים/ות בעמותה יוכלו לקבל עדכונים ישירים מהעמותה ויוכלו לקחת חלק בפעילות ובתהליך קבלת ההחלטות בעמותה כנהוג בחוק.
כל המבקש/ת להצטרף לעמותה, ימלא ויחתום על טופס הבקשה המקוון בשפה הייעודית לו/לה 
כמופיע להלן מטה. וועד המנהל של העמותה ידון בכל בקשה.
לאחר תשלום דמי החבר, יש לצרף ולשלוח את האסמכתא בגין התשלום בצירוף אישור ההצטרפות מן העמותה למייל העמותה וקבלה בגין תשלום דמי החבר תישלח לכתובתכם: recogen2@gmail.com

מאבק היסטורי,חוצה זמן ודורות
אין ספק, כי אנו ניצבים בפני מאבק גדול ורחב, הנושא בחובו שליחות רבת חשיבות, חוצת זמן ודורות שאנו בני ובנות הדור השני לקורבנות השואה נחתור לחוללות צדק היסטורי להכרה ומיצוי זכויות אשר הופקר ונמנע מאיתנו.
מאבקנו יחלוש על פעילות ענפה ככל שתידרש על-מנת להכין את מצע העדויות, הטענות, האסמכתאות, הנתונים והזרמתם הייעודית לערוצים הנדרשים לפעולה.
מעבר להצטרפות מוסדרת כחברי העמותה, זו גם ההזדמנות הנרגשת להוות "קול קורא" לכל אחת ואחד מכם/ן, בעלי/ות הרצון, היכולת והנכונות לתרום, לרבות בעלי/ות מקצוע/עיסוק רלבנטי ונדרש, אשר מעוניינים/ות לסייע, לפעילותה באופן מקצועי. אנא גלו אחריות ומעורבות וציינו זאת במסמכי ההצטרפות המצ"ב בהמשך.

טפסים מקוונים להצטרפות לעמותה להכרה ולזכויות הדור השני לקורבנות השואה (ע"ר) 580667756

לנוחיותכם מצ"ב להלן מסמכי ההצטרפות בשפות שונות והנכם מוזמנים להעביר ולשתף בעלי עניין בקרב קרוביכם וחבריכם בני ובנות הדור השני בארץ ובעולם: -
בקשת הצטרפות לעמותה בשפה העברית - Request to join the association in Hebrew

בקשת הצטרפות לעמותה בשפה האנגלית - Request to join the association in English

בקשת הצטרפות לעמותה בשפה הספרדית - Solicitud para afiliarse a una asociación en español

בקשת הצטרפות לעמותה בשפה הצרפתית - Demande d'adhésion à l'association en français

בקשת הצטרפות לעמותה בשפה הגרמנית - Antrag auf Beitritt zum Verein in deutscher Sprache

בקשת הצטרפות לעמותה בשפה האיטלקית - Richiesta di aderire ad un'associazione in lingua italiana

בקשת הצטרפות לעמותה בשפה הפולנית - Wniosek o członkostwo w języku polskim

בקשת הצטרפות לעמותה בשפה ההונגרית - A magyar nyelvű szövetséghez való csatlakozás iránti kérelem

בקשת הצטרפות לעמותה בשפה השוודית - Ansökan om medlemskap på svenska

בקשת הצטרפות לעמותה בשפה הרוסית - Заявка на вступление в русскоязычную ассоциацию

בקשת הצטרפות לעמותה בשפה הצ'כית - Žádost o vstup do sdružení v českém jazyce 

בקשת הצטרפות לעמותה בשפה הסלובנית - Prijava za članstvo v društvu v slovenskem jeziku

הצטרפו כעת אל העמותה להכרה ולזכויות הדור השני לקורבנות השואה !
טלו עימנו חלק במאבק הבינלאומי, ההיסטורי והחשוב הזה!


כמו כן, נודה לכם על המשך הפצה ובשורת הידיעה על מאבקנו והצטרפות חברים נוספים מקרב מכריכם בני ובנות הדור השני – ועל כך ישר כוח!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
לכל שאלה, הכוון במילוי טופס הצטרפות מקוון ו/או כל מידע נוסף הנכם מוזמנים להתקשר אל:-
עו"ד יצחק בורובסקי בטל: 03-6092152 דוא"ל: 
yitzchak1010@gmail.com
ו/או אל דזירה חלוזין רובין בטל: 050-7861207 דוא"ל:
 amour@netvision.net.il
ו/או אל מירי ארזי בטל: 054-4281211 דוא"ל: miriarazi91@gmail.com 

או ישירות אל דוא"ל העמותה: 
recogen2@gmail.com

עו"ד יצחק בורובסקי

בן הדור השני לניצולי שואה

ניצולי השואה בלומה וחנן בורובסקי ז"ל

קרא עוד  

ד"ר מיכל רותם

בת הדור השני לניצולי שואה

ניצולי השואה רחל וחיים בלדר ז"ל

קרא עוד  

שושי רובין

בת הדור השני לניצולי שואה

ניצולי השואה שמעון לוי ז"ל ופרל לוי

קרא עוד  

מירי ארזי

בת הדור השני לניצולי שואה

ניצולי השואה מגדה גולדשטיין היידוסובוסלו ואיצו ז'ון רייכנשטיין ז"ל

קרא עוד  

רונית אלישיב

בת הדור השני לניצולי שואה

האם ניצולת שואה מאושוויץ

קרא עוד  

דזירה חלוזין רובין

בת הדור השני לניצולי שואה

ניצולי השואה זיסלה ויצחק חלוזין ז"ל, חוליו רובין ז"ל

קרא עוד  

רותי אלוני קנטרוביץ

בת הדור השני לניצולי שואה

ניצולי השואה דוד ונטי

קרא עוד  

אספה כללית לחברי/ות העמותה בלבד

אספה כללית לחברי/ות העמותה 2020

אספה כללית שנתית לחברי/ות העמותה בלבד. העמותה להכרה ולזכויות הדור השני לקורבנות השואה (ע"ר) 580667756. הזמנה רשמית נשלחה אל כל חבר/ה במייל ב21.8.2020, על מנת להשתתף יש לאשר השתתפות למייל העמותה וביום האספה תקבלו זימון כניסה רק לאחר שתזדהו באמצעות תעודת זהות. תודה מראש, צוות העמותה


  • תאריך: 31/08/2020 20:30
  • מיקום אירוע מקוון

אירועי העבר

כותרתתאריךמיקום
מתן עדות לתמיכה במאבק העמותה 29 פברואר 2020שלמה אבן גבירול 76, תל אביב יפו, ישראל
  • אבן גבירול 76, תל אביב יפו, ישראל
  • מיקוד 6416204

עקוב אחר הקהילה שלנו במדיה החברתית

הצטרפו למאבק!

טובה פיירמן Tova Faierman

משוררת

המשוררת טובה פיירמן, ילידת חיפה, דור שני לניצולי שואה. ספר שיריה "רכבת מאוחרת" הנו מסע של ילדה קטנה אשר בגרה בבית ניצולי שואה, שבה ומתבוננת ממרום שנותיה בילדה ההיא. השירים הם סיפור מראות, טביעות אצבעות, פתיתי נגיעות שואה שנשרו מעברה.

קרא עוד  

שרית לילה האס Sarit Leila Hass

אמנית רב-תחומית

האס הינה בת יחידה להורים ניצולי שואה, ולכך השפעה רבה על יצירתה. בעבודותיה היא עוסקת במצב הקיומי שלה כאשה וכחלק מהדור השני לשואה, ונוגעת בזיכרונות אישיים וקולקטיביים כאחד. האס פרסמה בשנת 1992 ספר שירים בשם "בולעת את החרדה" בו היא כותבת על חוויותיה כבת הדור השני לשואה.

קרא עוד