המשיכו עימנו!
המשיכו עימנו!

חידוש דמי חבר לשנה בעמותה לחברי/ות העמותה


150 

קרא עוד



טופס מקוון להצטרפות לעמותה להכרה ולזכויות הדור השני לקורבנות השואה (ע"ר) 580667756


לכבוד
ועד העמותה

אני מבקש/ת להיות חבר/ה בעמותה.

מטרות העמותה ותקנונה המצוי של העמותה בשלב זה על פי חוק העמותות תש"ם-1980 ידועים לי.
אם אתקבל כחבר/ה בה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האספה הכללית של העמותה.

ידוע לי כי הועד המנהל בעמותה החליט באספה הכללית שהתקיימה ב-31 לאוגוסט 2020 ולאור מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי בעקבותיה, כי דמי החבר על פי סעיף 2(ג) לתקנון המצוי בשלב זה  יופחתו החל מה31 לאוגוסט 2020 ועד לאוגוסט 2021 ו/או עד להחלטה אחרת של האספה הכללית בעמותה; בהתאם לכך, הוחלט כי דמי החבר המופחתים יעמדו על סך של: מאה וחמישים ש"ח (150 ש"ח) לשנה. 

ידוע לי שהמשך היותי חבר/ה בעמותה יקבל תוקף רק לאחר חידוש דמי החבר הנ"ל.

אני מתחייב/ת לחדש את דמי החבר מיד עם קבלת ההודעה מהוועד לצורך המשך החברות בעמותה ובהתאם לחתימתי על בקשת ההצטרפות הראשונית לעמותה. 

אופני התשלום של דמי החבר לעמותה הינם באמצעות: 

 • באמצעות תשלום מאובטח בכרטיס אשראי באתר.


 • באמצעות העברה בנקאית לחשבון

      העמותה להכרה ולזכויות הדור השני לקורבנות השואה (ע"ר) 580667756

      בנק לאומי (10)
סניף איינשטיין (833)
מס' ח-ן: 637364/06

 • העברה מחו"ל לחשבון העמותה לפי הפרטים הבאים:
  Account no: 637364/06 Bank: Bank Leumi le Israel B.M.
  Branch: Einstein branch No. 833
  Swift: LUMIILITXXX
  Iban: IL64 0108 3300 0006 3736 406


 • באמצעות משלוח המחאה ע"ס 150 ₪ לכתובת העמותה:

      רח' אבן גבירול 76, תל-אביב. מיקוד: 6416204 אצל עו"ד יצחק בורובסקי.