מדיניות פרטיות

 

מדיניות פרטיות 

מאחר שהעמותה להכרה ולזכויות הדור השני לקורבנות השואה (ע"ר) 580667756 (להלן: "העמותה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-"אתר העמותה"), החליטה העמותה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתריה, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.


מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי העמותה ביחס לפרטיות המשתמשים באתריה, וכיצד משתמשת העמותה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתריה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתריה.


כללי


בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך/עלייך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאת/ה מוסר/ת ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם/י לשירותים באתריה. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך/פרטייך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.


רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתריה של העמותה או בעת תשלום דמי החבר לעמותה ושאו הרשמה לשירותיה, העמותה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לרישום דמי החבר או רישום לשירותיה.


מאגר המידע 

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של העמותה ובאחריותה.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתריה.

לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתריה.

לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

לצורך תשלום דמי חבר בעמותה או הרשמה לשירותים באתריה - לרבות פרסום מידע ותכנים.

כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתריה לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את העמותה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.


דיוור ישיר אלקטרוני

העמותה מעוניינת לשלוח אליך/אלייך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר מטרותיה, פעילותה ושירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי הנוגע לכך.

מידע כזה ישוגר אליך/אלייך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל/י לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

העמותה לא תמסור את פרטיך/פרטייך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתריה.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי 

העמותה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך/פרטייך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

אם תרכוש/י מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העמותה שתחייב חשיפת פרטיך/פרטייך.

אם תבצע/י באתריה, פעולות שבניגוד לדין;

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך/פרטייך או המידע אודותיך/אודותייך לצד שלישי;

אם העמותה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך/כלפייך את הוראות מדיניות פרטיות זו.


Cookies 

אתר העמותה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך/העדפותייך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת, בדוק/י בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את/ה משתמש/ת.


פרסומות של צדדים שלישיים 

יתכן והעמותה תתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתריה. המודעות שבהן את/ה צופה בעת הביקור באתריה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של העמותה.

אבטחת מידע 

העמותה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי/ת לעיין במידע שעליו/עליה המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין/עיינה במידע שעליו/עליה ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי/ת לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל recogen2@gmail.com או באמצעות פקס מס'

 03-6032281 או בדואר רגיל אל: העמותה להכרה ולזכויות הדור השני לקורבנות השואה (ע"ר) 580667756, אצל עו"ד יצחק בורובסקי, רחוב אבן גבירול 76,

עיר: תל-אביב, מיקוד: 6416204.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי העמותה משמש לצורך פניה אישית אליך/אלייך, את/ה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך/אלייך יימחק ממאגר המידע.


שינויים במדיניות הפרטיות 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.